עוד כתבות בנושא

עיריית הרצליה דורשת לבטל את היתר הכריתה בשטחי תע"ש

עיריית הרצליה דורשת  לעצור את העבודות שנעשו השבוע בשטח תע"ש, ללא תיאום וללא אישור, עד אשר תועבר הבקשה לעירייה לקבלת חוות דעתה והמלצותיה

הפעילות של תושבי העיר מנעה את המשך עבודות ההרס במתחם תע"ש סמוך לשכונת נווה עמל, עיריית הרצליה פעלה באופן מיידי לעצירת העבודות, השבוע פנתה העירייה, באמצעות משרד עו"ד הררי טויסטר ושות', שלחה מכתב לחגית סימן טוב, פקידת היערות האזורית במשרד החקלאות, בבקשה לבטל את הרישיון שניתן על מנת למנוע כריתה נוספת לא מבוקרת של עצים במתחם, עד אשר תועבר הבקשה לעירייה לקבלת חוות דעתה והמלצותיה, ולהימנע ממתן רישיונות כלשהם לכריתת עצים בתחום העיר הרצליה, ללא פניה מוקדמת והעברת הבקשה לעירייה.

מתוך המכתב: העירייה נדהמה והופתעה לגלות לפני ימים אחדים, כי ניתן על ידך עוד ביום 12.1.23 (לפני כ-7 חודשים) לגב' עדי חן (שזהותה אינה ברורה לנו) רישיון כריתה של 1,000 עצי שיטה כחלחלה ומתחם תע"ש  השרון, מבלי שהדבר תואם עם העירייה או אפילו הובא לידיעתה! ויודגש-  דבר מתן הרישיון התגלה למרשתי באופן מקרי, עת התברר לה כי חברת אלביט מערכות מבצעת במתחם תע"ש השרון-אשר אין צורך לפרט את רגישותו- הן האקולוגית והן הבטיחותית, נוכח קיומו של מפעל תע"ש במתחם במשך עשרות שנים – עבודות נרחבות של עקירת עצים. רק לאחר שנציגי העירייה הגיעו לאתר לברר את פשר ביצוע העבודות והעקירות הנרחבות, הוצג להם רישיון זה.

היתר כריתה ל1000 עצים במתחם

 דבר מתן הרישיון התגלה למרשתי באופן מקרי, עת התברר לה כי חברת אלביט מערכות מבצעת במתחם תע"ש השרון-אשר אין צורך לפרט את רגישותו- הן האקולוגית והן הבטיחותית, נוכח קיומו של מפעל תע"ש במתחם במשך עשרות שנים – עבודות נרחבות של עקירת עצים.

רק לאחר שנציגי העירייה הגיעו לאתר לברר את פשר ביצוע העבודות והעקירות הנרחבות, הוצג להם רישיון זה.
בהתאם לנהלים והטפסים הרשמיים, כל בקשה לרישיון כריתה לפי פקודת היערות, חייבת להיות מועברת אל האחראי על האילנות ברשות המקומית שבתחומה מצויים העצים המבוקשים לכריתה, לצורך קבלת חוות דעתו והמלצתו. והנה באופן מפתיע ובניגוד גמור לנהלים- הבקשה דנן- ככל שהוגשה- מעולם לא הועברה אל העירייה, לא התבקשה חוות דעתה ולא התבקשו ובוודאי שלא ניתנו כל המלצות בנדון.
 
יתר על כן- מאחר שלא נמסרה לעירייה כל הודעה על הגשת הבקשה כמו גם על מתן הרישיון, נמנעה ממנה האפשרות להשיג ולערור על מתן הרישיון.
 
העירייה מבקשת למחות בכל תוקף נגד התנהלות זו, אשר נעשתה בניגוד לנהלים ובאופן שפוגע בזכותו של הציבור- אשר את האינטרסים שלו אמורה העירייה לשרת-לבחון את העניין ולתת את המלצותיו. זאת ועוד- למיטב ידיעת העירייה, בעת ביצוע עבודות הכריתה של עצי שיטה כחלחלה, נעקרו גם עצים אחרים, לרבות עץ פיקוס ועץ איקליפטוס לגביהם לא ניתן כמובן רישיון כריתה. העירייה מעריכה כי אילו הייתה מודעת לבקשה ולרישיון, היא יכולה הייתה למנוע עקירות אלה ואחרות.

 הנך מתבקשת לבטל את הרישיון שניתן על מנת למנוע כריתה נוספת לא מבוקרת של עצים במתחם, עד אשר תועבר הבקשה לעירייה לקבלת חוות דעתה והמלצותיה.
 
 

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן